Meclis Çalışmaları

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi

Meclis Çalışmaları, 3 Şubat 2010

 

Bilindiği gibi, Tabiat Kanunu İzleme Girişimi olarak TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Haluk Özdalga tarafından Aralık ayında çalışmalarına başlayan komisyon toplantılarına davet edildik. Aralık ve Ocak ayı içerisinde düzenlenen toplantıların tamamına katılım sağlayan Girişim Heyetimiz, aynı zamanda bu süreçte Komisyon Başkanı ve Komisyon üyesi bazı milletvekilleri ile de sık sık bir araya geldi ve Kanun Tasarısı ile ilgili görüşlerini sözlü ve yazılı olarak kendilerine iletti.  Yanı sıra, Girişim olarak hazırladığımız değerlendirme ve öneri metni,  Çevre ve Orman Bakanlığı temsilcileri ve Avrupa Komisyonu yetkililerine de sunuldu. Ayrıca taslağın öncelikle Çevre Alt Komisyonunda görüşülmesi gerektiği konusunda çaba gösterdik, Komisyon Başkanı ve Komisyon üyesi muhalefet milletvekilleriyle görüştük, bunda da başarılı olduk. 27 Ocak günü yapılan Çevre Komisyonu toplantısında taslağın Çevre Alt Komisyonunda görüşülmesi için karar alındı.

 

Alt Komisyon çalışmaları 31 Ocak’ta başladı. Alt komisyona, alt komisyon başkanı da dahil olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 3 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden de birer milletvekili katılmaktadır. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, Tarım Bakanlığı temsilcisi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcisi , TMMOB Çevre Mühendisleri Odası temsilcisi ve Girişim’imizi temsilen Osman Erdem (Kuş Araştırmaları Derneği) ve Buket Bahar Dıvrak (WWF-Türkiye) toplantılara katılmaktadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk’ün başkanlık ettiği alt komisyonda kanun tasarısının geneli ve tek tek maddelerle ilgili Girişim olarak eleştirilerimizi ve önerilerimizi sunduk. Sunduğumuz önerilerden bazıları kabul edildi ve yasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılması sağlandı. Dile getirdiğimiz ve ısrarla belirttiğimiz halde kabul edilmeyen ve yasanın önemi açısından yüksek aciliyet ve hassaslık gerektiren önerilerimizi ise komisyon toplantıları dışında hem Komisyon Başkanı Haluk Özdalga ile hem de muhalefet milletvekilleri ile paylaşıp yazılı olarak teslim ettik.

 

Görüşmelerin üçüncü gününde, yasa tasarısının 21. maddesinin 1. bendi görüşülürken önemli tartışmalar oldu.

 

“Madde 21: (1) Koruma altına alınan alanların mutlak koruma bölgelerinde kullanıma izin verilemez, intifa ve irtifak hakkı tesis edilemez. Ancak, bu alanlarda üstün kamu yararı gerektiren durumlarda kullanma izni, intifa ve irtifak hakkı Bakanlık tarafından ilan edilen koruma alanlarında Bakanlıkça, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen alanlarda Bakanlar Kurulunca verilebilir.”

 

Girişim temsilcilerimiz ve Çevre Mühendisleri Odası temsilcisi, bu maddenin ilk cümlesinin “Tabiatı koruma alanlarında ve diğer koruma alanlarının mutlak koruma bölgelerinde kullanıma izin verilemez, intifa ve irtifak hakkı tesis edilemez” şeklinde değiştirilmesini; ikinci cümlesinin ise mutlak koruma alanları ve tabiatı koruma alanı gibi hassas alanları müdahaleye açık hale getireceğini belirterek, maddenin bu bendine şiddetle karşı çıktılar ve yasadan çıkarılmasını talep ettiler. Mutlak koruma alanlarının insan etkilerinden özellikle korunmaya çalışılan alanlar olması sebebiyle bu maddenin kabul edilemez olduğunu ortaya koydular. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcisi de bu durumun AB yasaları ve uyum çerçevesi açısından da sakıncalar doğurabileceğini ifade etti. Muhalefet partilerinden milletvekilleri de koruma öncelikli yasa tasarısında bu tür ifadelerin olmaması gerektiğini ve bu maddeye karşı olduklarını ifade ettiler. Görüşmelerin tıkanması üzerine alt komisyon başkanı toplantıyı kapatma kararı aldı.

 

Bugünkü durum itibari ile Alt Komisyon çalışmalarının yeniden ne zaman başlayacağı belirsiz. Ancak, toplantılar başladığında Girişim adına temsilcilerimiz yine toplantılara katılacaklar. Bu gelişmeler bize sürecin yasal altyapısının takip edilmesinin gerekliliğini bir kere daha gösterdi. Verdiğimiz bu önemli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasını umut ediyor; Girişim olarak yasa hakkındaki görüşlerimizi başta Meclis çatısı olmak üzere ilgili bütün ortamlarda dile getirmeye ve bu süreci, bugüne kadarki tavrımız çerçevesinde, hassasiyetle takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna ve doğaseverlere bildiriyoruz.

 

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi

 

Reklamlar